Be it so known that the bearer of this charter has been charged by the Lord Ven ir’Kesslan, Lord Suzerain of New Galifar, Duke of South Eston, Count of Adderport, Viscount of Newthrone; acting upon the greater good and authority vested within him by the King of Cyre, His Majesty Lord Connos, Duke of Metrol, the First of His Name, has granted the right of exploration and travel within the wilderness region known as the Q’barran Greenbelt. Exploration should be limited to an area no further than thirty-six miles east and west and sixty miles north of Oleg’s Trading Post. The carrier of this charter should also strive against banditry and other unlawful behavior to be encountered. The punishment for unrepentant banditry remains, as always, execution by sword or rope.


So witnessed on this 15th day of Aryth, 930 Year of the Kingdom, under watchful eye of the Lordship ir’Kesslan and authority granted by Connos ir’Wynaran, King of Cyre and the only true heir to the Throne of Galifar.

- Viscount Xim ir’Chalari

Splav se sporo upirao uzvodno, krećući se naprijed jedino pomoću napora putnika. Nisu veslali – u mutnu, zelenu rijeku punu blata su zabadali duge štapove, odgurujući se od muljevitog dna prema srcu džungle. Plovilo se teško moglo nazvati plovilom – par jedva obrađenih komada nekog bezimenog tropskog drveta povezanih lijanama, tanjim granama i užetom – no čini se da je ipak bilo dovoljno dobro izrađeno da preživi sporu, široku, lijenu rijeku.

Četiri prilike, sa svake strane po dvije, su sporo upirale u rijeku. Hrpa njihovih stvari – ruksaci, par vreća i zavežljaja – su natrpane ležale na sredini splava. Na rijeci nije bilo drugog prometa, nitko u cijeloj Q’barri nije bio dovoljno očajan da putuje tako daleko u džunglu. Samo četvorka, njihov splav i komad pergamenta sa voljom neokrunjenog kralja džungle sa juga.

Putnici su bili raznoliki. Jedan čovjek krupne građe ali plemenita držanja, sa teškim samostrelom prebačenim preko ramena. Polutan, veličine malog djeteta sa zvjeravim očima koje su gutale njegovu okolinu. Veliki gušter, mišićavog tijela koje je cijeli život provelo u džungli te četvrti suputnik – još jedan čovjek, no ovaj opaljene kože i vojničkog držanja koje je bilo toliko izvan konteksta u džungli, daleko od galifarskih bojišnica.

Koliko god smiješno to bilo – to je bila skupina koja je pod ir’Kesslanovim pečatom putovala kako bi osvojila džunglu. Civilizacija je činila svoj prvi korak sa najčudesnijim sredstvima, rekao im je majordom ir’Chalari prije par tjedana, kada su napustili sigurnost nove prijestolnice budućeg kraljevstva Novog Galifara. I zaista, tek valja vidjeti hoće li taj korak donijeti dobrog ir’Chalariju i njegovu gospodaru.

Q'barra: Kingmaker

Jungle fantasy 00310750 tonymelo magarac Shadowself