Jhod Kavken

Svećenik Srebrnog plamena

Description:
Bio:

Jhod je svećenik Srebrenog plamena koji je doputovao na sjever par tjedana nakon Novogalifarske slobodne družine. U povjerenju je s Geroldtom podijelio kako ga je na taj opasan put natjerao san o krilatoj zmiji, koju on interpretira kao znak Plamena.

Jhod Kavken

Q'barra: Kingmaker bakho