Karta na sušenoj gušterovoj koži

krvavi "x" označava misterij

Category:
book/scroll
Description:

Ova sasušena gušterova koža na sebi nosi grube, urezane upute – brežuljak sa nakrivljenim drvetom nalik na kanđu ispod kojeg je krvavim tragom dopisan “X”.

Bio:

Novogalifarska družba u svojem istraživanju sjeveroistočnog Zelenpojasa naišla je na leglo gigantskih prašumskih arahnida. Osim kostiju svakojakih stvorenja i vlažnog smrada, njihov brlog skrivao je i ovaj neugledan komad gušterove kože. Družba smatra da u njihovim rukama leži karta s blagom. Ali tko kakve tajne ili strahote krvavi “X” zapravo skriva.

Karta na sušenoj gušterovoj koži

Q'barra: Kingmaker Shadowself