Shortsword +1

Category:
weapon (melee)
Description:

Magijom pojačan mač, koji nosiocu daje +1 bonus na attack i damage rollove.

Bio:

20 Zarantyra u skloništu guštera Otrovnog sumraka družina je pronašla škrinju koja je sadržavala mnogo vrijednih stvari. Jedna od tih stvari je bio i ovaj magični kratki mač. Družina je odlučila da Eteokles trenutno nosi mač, dok ne nađe trgovca koji će biti zaintersiran za jedan ovakav rjetki predmet.

Shortsword +1

Q'barra: Kingmaker magarac