Studded Leather +1

Category:
armor
Description:

Studded Leather koji nosiocu daje dodatni bonus od +1 na AC.

Bio:

20 Zarantyra u skloništu guštera Otrovnog sumraka družina je pronašla škrinju koja je sadržavala mnogo vrijednih stvari. Jedna od njih je bio i ovaj magični oklop od kože čiji je duša prijašnjeg vlasnika, prema uvjerenju družine, odavno napustila Khorvaire.

Studded Leather +1

Q'barra: Kingmaker magarac