Wand - Inflict Light Wounds, x15

Category:
staff/wand
Description:

Čarobni štap koji sadrži magiju.

Bio:

20 Zarantyra u skloništu guštera Otrovnog sumraka družina je pronašla škrinju koja je sadržavala mnogo vrijednih stvari. Jedna od njih je bio i ovaj magični štap koji je dan na korištenje lordu d’Jurascu jer se u njemu nalazi moćna magija kojom on najbolje vlada u našoj družini.

Wand - Inflict Light Wounds, x15

Q'barra: Kingmaker magarac