Wand - Shield, x8

Category:
staff/wand
Description:

Čarobni štap koji sadrži magiju.

Bio:

20 Zarantyra u skloništu guštera Otrovnog sumraka družina je pronašla škrinju koja je sadržavala mnogo vrijednih stvari. Jedna od njih je bio i ovaj magični štap. Lord ir’Erdei je identificirao da se u ovome štapu nalazi magija koja služi za obranu. Magija kojim je nabijen ovaj čarobni štap je u domeni lorda, stoga ga je dobri vođa odlučio zadržati za sebe, te se nada kako će mu pomoći da preživi bespuće džungle.

Wand - Shield, x8

Q'barra: Kingmaker magarac